BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi

Theo học Chương Trình của BC
Trên thế giới

Học sinh và cha mẹ

Hero Image

Một hệ thống giáo dục đáng nể toàn cầu

Tìm hiểu về Chương Trình Học của BC

Hero Image

Thành lập một trường học hải ngoại của B.C.

Tìm hiểu thêm

Hero Image

Chương Trình Trường Học Hải Ngoại của B.C. là gì?

Bộ Giáo Dục và Giữ Trẻ British Columbia (B.C.) cung cấp một chương trình học được toàn cầu công nhận, mới lạ cho học sinh trên khắp thế giới qua Chương Trình Trường Học Hải Ngoại của BC. Tốt nghiệp từ một trong nhiều trường học hải ngoại của B.C. trên khắp thế giới, học sinh có thể được cấp Chứng Chỉ Tốt Nghiệp B.C. – Bằng Tốt Nghiệp Dogwood, mà không cần phải ra khỏi nước. Nhiều học sinh và gia đình chọn trường học hải ngoại của B.C. vì họ muốn học tại B.C. hoặc Canada sau bậc trung học, ngay cả có thể còn làm việc và sinh sống tại Canada trong tương lai.

Học sinh từ B.C. đạt được thành quả trong số xuất sắc nhất tại Canada và thế giới trong những kỳ thi toàn quốc và quốc tế.

Chương Trình Trường Học Hải Ngoại của B.C có các biện pháp bảo đảm phẩm chất và chịu trách nhiệm để bảo đảm là tất cả các trường đều cung cấp đồng nhất một kinh nghiệm học tập có phẩm chất cho tất cả học sinh.

Hero Image

Một hệ thống hàng đầu tầm cỡ thế giới trong các

hệ thống giáo dục Quốc Tế

Hero Image

Một hệ thống giáo dục trong số những hệ thống đáng nể nhất trên thế giới

Bằng Tốt Nghiệp Dogwood (chứng chỉ tốt nghiệp của B.C.) được khắp thế giới chấp nhận là một tiêu chuẩn về thành quả cao và thông thạo Anh Ngữ.

Hệ thống của B.C. có các biện pháp bảo đảm phẩm chất và chịu trách nhiệm để bảo đảm là nền giáo dục B.C. đem lại kinh nghiệm học tập hàng đầu cho tất cả học sinh.

Nhiều học sinh tốt nghiệp trung học được nhận vào các chương trình hậu trung học tại B.C., toàn Canada, Hoa Kỳ và khắp thế giới.

Học sinh từ B.C. đạt được thành quả trong số xuất sắc nhất tại Canada và thế giới trong những kỳ thi toàn quốc và quốc tế.

Nhiều trường chúng tôi có học sinh đa dạng từ khắp nơi, đại diện cho nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau trên thế giới.

Khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của các nhà giáo dục của B.C. làm việc tại các trường học hải ngoại – phần đóng góp của họ giúp cho cách giảng dạy thêm phong phú và các trường phát triển chương trình học quốc tế.

Nền kinh tế đang phát triển của B.C. đem lại cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp sinh sống và làm việc tại B.C.

Hero Image

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết về Chương Trình Trường Học Hải Ngoại của B.C.

Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.