BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi BC’s Curriculum and assessment overview – vi Post-secondary education – vi

Giáo dục hậu trung học

Hero Image

Học sinh trường học hải ngoại của B.C. được trang bị đầy đủ để thành công khi học cấp hậu trung học qua nhiều con đường khác nhau. Bằng Tốt Nghiệp Dogwood British Columbia được quốc tế chấp nhận là một tiêu chuẩn về thành quả cao và thông thạo Anh Ngữ. Học sinh tốt nghiệp trường học hải ngoại đã học tiếp lên bậc hậu trung học tại nhiều quốc gia khác nhau và các viện giáo dục khác nhau kể cả trường cao đẳng, đại học và trường kỹ thuật hoặc huấn nghệ.

Nhiều học sinh chọn Canada để theo học bậc hậu trung học để có thể làm việc tại nước này trong khi hoàn tất chương trình học và sau khi tốt nghiệp. Chương Trình Giấy Phép Làm Việc Sau Khi Tốt Nghiệp cho sinh viên xin giấy phép làm việc tự do để thu thập kinh nghiệm làm việc chuyên môn quý giá để giúp sinh viên tốt nghiệp hội đủ điều kiện xin thường trú tại Canada.

Có thêm chi tiết tại