BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi Students and parents – vi Unique advantages – vi

Các lợi thế độc nhất

Hero Image

Một đặc điểm của hệ thống giáo dục vững chắc là vẫn nỗ lực cải tiến liên tục.

B.C. nỗ lực làm việc để tiếp tục là một trong các hệ thống giáo dục hàng đầu trên thế giới – cả ở B.C. và qua hệ thống các trường học hải ngoại của chúng tôi.

B.C. đã trở thành một nơi ưa chuộng của di dân và hằng ngàn học sinh quốc tế mỗi năm đều muốn đến vì:

  • Chứng chỉ tốt nghiệp của B.C. (Bằng Tốt Nghiệp Dogwood), được toàn thế giới chấp nhận là một tiêu chuẩn về thành quả cao và thông thạo Anh Ngữ.
  • Hệ thống giáo dục của B.C. có các biện pháp bảo đảm phẩm chất và chịu trách nhiệm để bảo đảm một kinh nghiệm học tập tích cực nhất có thể có được cho tất cả học sinh.
  • Nhiều học sinh tốt nghiệp trung học được nhận vào các chương trình hậu trung học tại B.C., trên khắp Canada, Hoa Kỳ và trên khắp thế giới.
  • Học sinh từ B.C. đạt được thành quả trong số xuất sắc nhất tại Canada và thế giới trong những kỳ thi toàn quốc và quốc tế.
  • Nhiều trường chúng tôi có học sinh đa dạng từ khắp nơi, đại diện cho nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau trên thế giới.

Ngoài Chương Trình Học của BC, học sinh và các viện giáo dục cũng có lợi từ:

  • Khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của các nhà giáo dục của B.C. làm việc tại các trường học hải ngoại – phần đóng góp của họ giúp cho cách giảng dạy thêm phong phú và các trường phát triển chương trình học quốc tế.
  • Nền kinh tế đang phát triển của B.C. đem lại cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp sinh sống và làm việc tại B.C.