BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi Students and parents – vi Find a B.C. offshore school – vi

Tìm một trường học hải ngoại của B.C.

Hero Image

Các trường được chứng nhận của B.C.

Học sinh ghi danh trong Chương Trình Giáo Dục Toàn Cầu B.C. tại một trường học hải ngoại do các giáo viên được chứng nhận của B.C. giảng dạy bằng tiếng Anh. Học sinh tốt nghiệp từ chương trình này được cấp Chứng Chỉ Tốt Nghiệp B.C. (Bằng Tốt Nghiệp Dogwood).
Bấm vào bản đồ bên dưới để vào bản đồ tương tác

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Canadian School – Bahrain
 • Diyar Al Muharraq,
  Kingdom of Bahrain
 • Abdul Ghaffar Abdul,
  Rahim Mohammed,
  Al Kooheji
 • Susanne Penner,
  Susanne.Penner@gmail.com

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Canada Yantai Secondary School
 • Yantai,
  Shandong Province, PRC
 • John Zhu,
  Canadian-Sino Education
  Exchange Centre
 • Rodger Lindstrom,
  rlindstrom@shaw.ca

 • Jiaxing Senior High School
 • Jiaxing City,
  Zhejiang Province, PRC
 • Harvey Su,
  CINEC Education Group Ltd.
 • Tom Harris,
  tomharris@shaw.ca

 • Luwan Senior High School
 • Huangpu District,
  Shanghai, PRC
 • Harvey Su,
  CINEC Education Group Ltd.
 • Tom Harris,
  tomharris@shaw.ca

 • Majestic BC International School
 • Foshan City,
  Guangdong Province, PRC
 • Mr. Feng Xianbin,
  MeiLun International
  Education Centre
 • Dr. Harry,
  Janzen harry.janzen@viu.ca

 • Shanghai United
  International School
 • Minhang District,
  Shanghai, PRC
 • Mason Lee,
  Shanghai United
  International Schools Group
  (Xiehe Education Group)
 • Kasmar Angelski,
  kangelski@suis.com.cn

 • Sino Bright School No. 8
 • Beijing, PRC
 • Yufang Sun,
  Beijing Sino Bright Education Co. Ltd.
 • Susanne Penner,
  susanne.penner@gmail.com

 • Sino-Canada School
 • Wujiang City,
  Jiangsu Province, PRC
 • Ross Yuan,
  Sino-Canada High School,
  a society under Shanghai Fengying
  Education Technology Co. Limited
 • Betty Boult,
  Boult.Betty@sinocanada.ca

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại

 • Tên Trường
 • Địa Điểm
 • Sở Hữu Chủ/Nhà Điều Hành
 • Đại Diện Trường Học Hải Ngoại