BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi BC’s Curriculum and assessment overview – vi The educated citizen – vi

Công dân có học vấn

Hero Image

Chương Trình Học của BC giúp học sinh tốt nghiệp trở thành “Công Dân Có Học Vấn” của thế kỷ 21, với các đặc tính cần thiết để nắm lấy nhiều cơ hội toàn cầu.

Về mặt văn hóa, học sinh sẽ phát triển các khả năng phân tích phê bình và lý luận độc lập. Các em sẽ thu thập các khả năng học tập cơ bản và nhiều kiến thức. Quan trọng hơn nữa là học sinh sẽ phát triển lòng ham muốn học hỏi suốt đời, hiếu kỳ về thế giới, và khả năng tư tưởng và diễn đạt sáng tạo.

Về mặt cá nhân, học sinh sẽ phát huy được ý thức về giá trị của chính mình và đề xướng cá nhân, cũng như hiểu di sản văn hóa và tầm quan trọng của an sinh thể chất. Các em sẽ duy trì ý thức chấp nhận và tôn trọng các tư tưởng và niềm tin khác. Quan trọng hơn nữa, học sinh sẽ biết về các trách nhiệm của mình trong cương vị mỗi cá nhân, trong gia đình, cộng đồng, Canada và thế giới.

Học sinh sẽ được chuẩn bị để đạt được các mục tiêu nghề nghiệp và giáo dục cao hơn sau khi tốt nghiệp. Chương Trình Học của BC bảo đảm là học sinh có thể thích nghi với các thay đổi liên tục trong nhiều khía cạnh cuộc sống của mình, gồm cả phát triển các thói quen học tập hiệu quả và mức độ linh động để thích nghi với các hoàn cảnh mới tại nơi làm việc.