BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – vi Establish a B.C. offshore school – vi

Thành lập một trường học hải ngoại của B.C.

Hero Image

Bảo đảm phẩm chất

Chương Trình Trường Học Hải Ngoại của B.C. có các biện pháp bảo đảm phẩm chất và chịu trách nhiệm để bảo đảm là tất cả các trường đều cung cấp đồng nhất một kinh nghiệm học tập có phẩm chất cho tất cả học sinh.

Tìm hiểu thêm

Tiến trình nộp đơn

Nếu quý vị muốn hoạt động một trường học hải ngoại của B.C., chúng tôi mời quý vị xem nội dung của website này và liên lạc với Bộ Giáo Dục B.C. để thăm dò thêm về cơ hội này.

Tìm hiểu thêm

Nhân chứng

Tìm hiểu những gì mọi người nghĩ về Chương Trình Trường Học Hải Ngoại của B.C.

Tìm hiểu thêm

Liên lạc với chúng tôi

Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các cơ hội với Chương Trình Trường Học Hải Ngoại của B.C.

Tìm hiểu thêm

Hero Image