BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi

Ghi danh theo học tại một trường B.C.

Tìm hiểu thêm

Hero Image

Tìm hiểu thêm về kinh nghiệm B.C.

Tìm hiểu thêm

Hero Image

British Columbia: Giáo Dục Tầm Mức Thế Giới và Các Cơ Hội

Quyết tâm vững chắc của British Columbia (B.C.) đối với lãnh vực giáo dục đã rõ ràng khi được đánh giá là một trong những hệ thống giáo dục hàng đầu trên thế giới. Các trường được tài trợ đầy đủ đều có các cơ sở và chương trình tân tiến nhất. Một chương trình học tiến hóa liên tục cung cấp những khóa học cấp tiến để chọn lựa và cố gắng gầy dựng học sinh thành những người có khả năng suy nghĩ phê phán và sáng tạo vững chắc.

Các nhà giáo dục B.C. trải qua một tiến trình chứng nhận nghiêm ngặt để bảo đảm là họ có kinh nghiệm, khả năng và đặc tính cá nhân cần thiết để làm việc với trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 12. B.C. là một nơi lý tưởng để học tập và gầy dựng một tương lai thành công.

Hero Image

Một chương trình học tiến hóa không ngừng để cung cấp những khóa học tiên tiến

Hero Image

Hệ thống giáo dục của B.C. thuộc trong số được nể vì nhất trên thế giới.

B.C. đã trở thành một nơi mỗi năm thu hút di dân và hàng ngàn học sinh quốc tế vì:

Bằng Tốt Nghiệp Dogwood (chứng chỉ tốt nghiệp của B.C.) được khắp thế giới chấp nhận là một tiêu chuẩn về thành quả cao và thông thạo Anh Ngữ.

Hệ thống của B.C. có các biện pháp bảo đảm phẩm chất và chịu trách nhiệm để bảo đảm là nền giáo dục B.C. đem lại kinh nghiệm học tập hàng đầu cho tất cả học sinh.

Nhiều học sinh tốt nghiệp trung học được nhận vào các chương trình hậu trung học tại B.C., toàn Canada, Hoa Kỳ và khắp thế giới.

Học sinh từ B.C. đạt được thành quả trong số xuất sắc nhất tại Canada và thế giới trong những kỳ thi toàn quốc và quốc tế.

Nhiều trường chúng tôi có học sinh đa dạng từ khắp nơi, đại diện cho nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau trên thế giới.

Hero Image

Hãy liên lạc với chúng tôi nếu có thắc mắc về các chính sách hoặc tiến trình của Bộ

Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.