BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi Choose B.C. – vi High-quality education – vi

Giáo dục có phẩm chất cao

Hero Image

Hệ thống giáo dục của B.C. thuộc trong số được nể vì nhất trên thế giới. B.C. đã trở thành một nơi mỗi năm thu hút di dân và hàng ngàn học sinh quốc tế vì:

  • Bằng Tốt Nghiệp Dogwood (chứng chỉ tốt nghiệp của B.C.) được khắp thế giới chấp nhận là một tiêu chuẩn về thành quả cao và thông thạo Anh Ngữ.
  • Hệ thống của B.C. có các biện pháp bảo đảm phẩm chất và chịu trách nhiệm để bảo đảm là nền giáo dục B.C. đem lại kinh nghiệm học tập hàng đầu cho tất cả học sinh.
  • Nhiều học sinh tốt nghiệp trung học được nhận vào các chương trình hậu trung học tại B.C., toàn Canada, Hoa Kỳ và khắp thế giới.
  • Học sinh từ B.C. đạt được thành quả trong số xuất sắc nhất tại Canada và thế giới trong những kỳ thi toàn quốc và quốc tế.
  • Nhiều trường chúng tôi có học sinh đa dạng từ khắp nơi, đại diện cho nhiều ngôn ngữ và văn hóa khác nhau trên thế giới.