BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi Enrolling in a B.C. school – vi Enrolment process – vi

Tiến trình ghi danh

Hero Image

Sau khi các bạn quyết định theo học tại một trường ở B.C., có một số bước hữu ích các bạn có thể áp dụng để quyết định xem mình muốn học ở đâu.

  1. Đến thăm website của khu học chánh (trường công) hoặc trường độc lập (trường tư) được các bạn chọn để xem các điều kiện ghi danh với họ.
  1. Tìm hiểu về các điều kiện xin giấy phép du học tại Canada
  2. Hỏi khu học chánh hoặc trường độc lập để biết chắc là các bạn đã áp dụng tất cả những bước cần thiết để du học tại B.C.

Nếu hoạch định đúng mức, các bạn sẽ chuyển sang trường mới thành công mỹ mãn.