BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi Enrolling in a B.C. school – vi Study permits – vi

Giấy phép du học

Hero Image

Giấy phép du học là do Chính Quyền Liên Bang Canada cấp chứ không phải do các tỉnh bang cấp.

Tìm hiểu về cách xin giấy phép du học.

Tìm các hướng dẫn về cách tránh gây chậm trễ cho tiến trình xin giấy phép du học của các bạn.

Khi xin tái cấp/gia hạn giấy phép du học, hãy nhớ lấy chữ ký của người trông giữ/giám hộ (nói chung đây là giám đốc giáo dục quốc tế hoặc hiệu trưởng tại trường hoặc khu học chánh của các bạn).