BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi More about the B.C. experience – vi Multicultural B.C. – vi

B.C. Đa Văn Hóa

Hero Image

Chủ Nghĩa Đa Văn Hóa

Đủ các sắc dân thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau chọn B.C. làm nơi sinh sống. British Columbia là một xã hội đa văn hóa đón mời học sinh, du khách, và những người từ khắp nơi trên thế giới mới đến định cư tại British Columbia.

Hãy đến Welcome B.C. để tìm hiểu thêm về chủ nghĩa đa văn hóa của British Columbia.

Hãy đến Welcome B.C.

Hero Image

Hero Image

Các Dân Tộc Đầu Tiên

Từ ngữ “Các Dân Tộc Đầu Tiên” gồm dân tộc thuộc Các Bộ Tộc Đầu Tiên, Métis và Inuit tại Canada, cũng như Thổ Dân trên khắp thế giới. Các Dân Tộc Đầu Tiên cũng có thể được gọi là Thổ Dân.

Các Dân Tộc Đầu Tiên đã sống tại các lãnh thổ truyền thống của họ từ lâu đời trước khi người Âu Châu và những người khác mới đặt chân đến Canada và British Columbia.

Tìm hiểu thêm về Các Dân Tộc Đầu Tiên tại British Columbia

Tìm hiểu xem các quan điểm thế giới của Thổ Dân được kết hợp vào hệ thống giáo dục của B.C. như thế nào

Sơ Lược về tất cả các ngôn ngữ của Các Bộ Tộc Đầu Tiên tại B.C.