BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi More about the B.C. experience – vi International education in B.C. – vi

Giáo dục quốc tế tại B.C.

Hero Image

B.C. quyết tâm gầy dựng và củng cố các mối hợp tác quốc tế ngày càng nhiều với những vùng trên khắp thế giới.

Tìm hiểu thêm về những mối hợp tác toàn cầu, các chính sách và nhiều vấn đề khác.