BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi Choose B.C. – vi Student Supports – vi

Những Sự Hỗ trợ dành cho Học sinh

Hero Image

Sự an toàn của học sinh và những dịch vụ hỗ trợ dành cho học sinh là những ưu tiên của British Columbia. Có những sự hỗ trợ dành cho học sinh trong nước và quốc tế tại B.C. Những dịch vụ này bao gồm những sự hỗ trợ về sức khỏe tinh thần, chống bắt nạt, chống phân biệt chủng tộc, an toàn khi ở homestay (ở cùng gia đình bản xứ), và nhiều sự hỗ trợ khác.

Hướng dẫn ở Homestay dành cho Học sinh Quốc tế Lớp Mẫu giáo-12 của B.C.

Mục đích của những hướng dẫn này là để cung cấp các tiêu chuẩn về phương pháp tốt nhất, nhất quán trên toàn tỉnh cho mảng dịch vụ homestay dành cho học sinh Lớp Mẫu giáo-12 của B.C.

erase – Mong đợi Sự Tôn trọng và một Nền Giáo dục An toàn (Expect Respect and a Safe Education)

Các dịch vụ và thông tin về an toàn khi sử dụng mạng internet, sức khỏe tinh thần và thể chất, hành vi bắt nạt, hành vi phân biệt chủng tộc, hành vi phân biệt đối xử, xu hướng tình dục và bản dạng giới (sexual orientation and gender identity – SOGI) và các vấn đề phức tạp khác mà học sinh phải đối mặt.

Trung tâm Nguồn Hỗ trợ về Sức khỏe Tinh thần Kelty (Kelty Mental Health Resources Center)

Cung cấp các nguồn hỗ trợ về các vấn đề sức khỏe tinh thần, sử dụng chất kích thích, thuốc men và lối sống lành mạnh.

Đường dây Trợ giúp cho Trẻ em của B.C. (B.C. Helpline for Children)

Nếu bạn là trẻ nhỏ hoặc thanh thiếu niên và muốn nói chuyện với ai đó, hãy gọi đến Đường dây Trợ giúp dành cho Trẻ em. Bạn không cần mã vùng. Bạn có thể gọi bất cứ lúc nào vào ban ngày hay ban đêm và bạn không cần phải nói tên của mình.

Điện thoại: 310-1234

Điện thoại Trợ giúp Trẻ em (Kids Help Phone)

Dịch vụ tư vấn, chuyển tiếp và hỗ trợ cho trẻ em dưới 20 tuổi.

Điện thoại: 1-800-668-6868

Hero Image