BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi Enrolling in a B.C. school – vi Find a B.C. school – vi Independent schools – vi

Các trường độc lập

Hero Image

Một số gia đình tại B.C. muốn cho con theo học các trường độc lập (tư). Trường độc lập có thể tính học phí đối với học sinh sống tại B.C., cung cấp các chương trình tôn giáo, hoặc áp dụng các phương pháp giảng dạy khác trường công.