BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi Enrolling in a B.C. school – vi

Ghi danh theo học tại một trường B.C.

Hero Image

Tiến trình ghi danh

Bắt đầu khám phá các chọn lựa.

Tìm hiểu thêm

Tìm một trường tại B.C.

Khám phá những vùng khác nhau của British Columbia và tìm hiểu về nhiều chọn lựa về trường công và tư của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Giấy phép du học

Muốn du học tại Canada, học sinh quốc tế cần có giấy phép du học do Chính Quyền Liên Bang Canada cấp.

Tìm hiểu thêm

Hero Image