BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – vi More about the B.C. experience – vi Diverse homestays – vi

Các nhà trọ homestay đa dạng

Hero Image

Canada là một quốc gia đa dạng và có chủ nghĩa đa văn hóa khắc ghi vào Hiến Chương Dân Quyền và Các Quyền Tự Do. Các gia đình homestay cũng phản ảnh tính cách đa dạng này, giúp cho học sinh trải qua kinh nghiệm về nhiều nền văn hóa, thức ăn, và phong tục khác nhau. Các gia đình này có thể gồm cả cha lẫn mẹ hoặc một cha hoặc một mẹ, và họ có thể có hoặc không có con, hoặc nuôi thú trong nhà.

Khi đến B.C., các bạn có thể thấy thức ăn khác hẳn với những gì mình đã quen. Hãy nói chuyện với gia đình chủ nhà về những loại thức ăn các bạn thích và những loại các bạn không thích. Tuy nhiên, thức ăn là một phần quan trọng của bất cứ nền văn hóa nào và các bạn nên sẵn sàng thử những gì gia đình homestay của mình ăn.

Tuy không phải gia đình nào cũng vậy nhưng bữa điển tâm sáng thường là bữa ăn nhẹ hơn, bữa trưa được gói sẵn ở nhà để đem theo đến trường, và bữa tối là bữa ăn chính, và cũng là bữa ăn lớn nhất trong ngày.

Các bạn có thể phải tự chuẩn bị bữa điểm tâm cho mình, và có thể tự gói theo bữa trưa đem đi học mỗi ngày.

Việc Nhà = Một công việc/việc làm thường nhật, nhất là việc ở nhà

Khi các bạn sống với một gia đình homestay, các bạn nên nghĩ mình là một người trong gia đình đó. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ tham gia vào cuộc sống gia đình, và có thể gồm cả trợ giúp làm công việc nhà.

Việc nhà là những công việc nhỏ cần làm đều đặn trong nhà gia đình như chùi dọn nhà bếp, bỏ bát đĩa vào máy rửa chén và lấy ra, dọn phòng ngủ của mình, và đem rác hoặc vật liệu tái tạo ra ngoài.

Giúp nấu nướng là một cách thật hay để sinh hoạt với gia đình chủ nhà và tham gia vào một trong những công việc nhà đem lại nhiều thích thú hơn.

B.C. đã soạn ra các nguyên tắc hướng dẫn để giải thích vai trò và trách nhiệm của các gia đình homestay, học sinh, và trường học.

Các nguyên tắc hướng dẫn được phiên dịch ra mười một ngôn ngữ để các bạn và cha mẹ của các bạn hiểu phải làm những gì nếu các bạn sống trong một nhà homestay.

Hãy đọc Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Homestay của B.C. để biết thêm chi tiết về các trách nhiệm và mong đợi chính trong thời gian ở homestay. Hãy nhớ là gia đình homestay có thể là một nguồn thông tin và yểm trợ quan trọng. Thí dụ, nếu các bạn phải nhờ điều trị y tế thì có thể nên nhờ một người trong gia đình homestay đi theo các bạn.