BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – th Establish a B.C. offshore school – th Testimonials – th

หนังสือรับรอง

Hero Image

ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

การอภิปรายแบบกลุ่มเป็นวิธีที่ดีสำหรับเราที่จะได้รับการศึกษา

โรงเรียนนานาชาติของบี.ซี. และคณะครูอาจารย์สนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดของ

ตัวเอง กล้าพูด แสดงความคิดเห็น และเป็นคนที่พึ่งตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ทางมหาวิทยาลัยบอกเราว่า

ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนของเราสูงกว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2

ระบบการศึกษาของบี.ซี.ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่น โดยที่นี่จะเน้นประสบการณ์ชีวิตจริง

ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกันทั่วโลกอย่างนี้ การพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาถือเป็น

ข้อได้เปรียบ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของเรา เมื่อสำเร็จการศึกษาและได้รับ

ประกาศนียบัตรด็อกวู้ดแล้ว จะมีโอกาสอย่างไร้ขีดจำกัด

เมื่อคุณเริ่มเข้าศึกษาโปรแกรมนี้ คุณกำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่ และโอกาสใหม่ ๆ

ที่นี่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย เรามีการอภิปรายและการโต้วาทีในเรื่องต่างๆ

ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

พวกเขาช่วยให้ระบบความคิดของคุณอยู่ในรูปแบบที่คุณจะสามารถจัดการกับปัญหา

ที่คุณเผชิญในชีวิตได้

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเหมือนดั่งของขวัญและมีประโยชน์ต่อชีวิต

ของนักเรียน และนั่นคือหลักสูตรของบี.ซี.

เราเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้ากับชีวิตจริง ซึ่งทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เราเรียนรู้ และ

ยิ่งทำให้เราอยากเรียนรู้มากขึ้นและอยากติดตามการศึกษามากขึ้น

เราผลักดันให้นักเรียนมีความคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

โรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศของบี.ซี. ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นหลัก

ประกาศนียบัตรด็อกวู้ดได้รับการยอมรับอย่างสูงในหลายประเทศ

เราพบว่านักเรียนมีประกายสดใส และนั่นคือเหตุผลที่นักเรียนของเราสนุกกับ

การมาโรงเรียนทุกวัน

ทุกวันนี้โปรแกรม International Baccalaureate (ไอบี)

เป็นระบบการศึกษาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

แต่เราเห็นบางอย่างในหลักสูตรที่ดูจะท้าทายเกินไปสำหรับนักเรียนทั่วไป

ส่วนระบบการศึกษาของบี.ซี. นั้น คล้ายกับระบบของไอบีมาก

เพียงแต่ระบบของเราไม่มีอุปสรรคต่อความสำเร็จของนักเรียนอย่างระบบของไอบี

กระบวนการตรวจสอบของเราไม่เหมือนใครและปฏิบัติตามได้จริงในทุกโรงเรียน

เราเน้นความสมดุลของกฎระเบียบ – ทำในสิ่งที่คุณควรจะทำ

ประกาศนียบัตรด็อกวู้ดเปรียบเสมือนประตูที่เปิดให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ในประเทศทางตะวันตกได้

หลักสูตรของบี.ซี. มีให้เลือกหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงจะยิ่งห่างไกลจากเนื้อหาที่กำหนดและ

รายการหนังสือที่ต้องอ่านเพื่อมุ่งเน้นไปที่แนวคิดล้ำสมัย การตั้งคำถาม ความสามารถและคุณลักษณะ

ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากสำหรับผู้ปกครองในอนาคต