BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – fa More about the B.C. experience – fa Multicultural B.C. – fa

بی سی چندفرهنگی

Hero Image

چندفرهنگی

افرادی از فرهنگ‌های گوناگون بسیار بی سی را خانه‌ی خود می‌دانند. بریتیش کلمبیا جامعه‌ای چند فرهنگیست که پذیرای دانش‌آموزان، توریست ها، و بریتیش کلمبیایی‌های جدید از سراسر جهان است.

از وبسایت به بی سی خوش آمدید دیدن کنید تا درباره‌ی چندگانگی فرهنگی بریتیش کلمبیا بیشتر بدانید.

بیشتر بدانید

Hero Image

Hero Image

مردمان اولیه

عبارت «مردمان اولیه» اقوام اولیه، مردم متی و اینوئیت کانادا، و همچنین بومیان سراسر جهان را در بر می‌گیرد. مردمان اولیه را همچنین تحت عنوان بومی‌ها می‌شناسند.

مردمان اولیه از خیلی پیش از ورود اروپایی‌ها و دیگران به کانادا و بریتیش کلمبیا در سرزمین‌های سنتی خود می‌زیسته‌اند.

درباره‌ی مردمان اولیه در بریتیش کلمبیا بیشتر بدانید

بدانید چگونه جهان‌بینی بومی‌ها در نظام آموزشی بی سی گنجانده شده است

مروری بر همه‌ی زبان‌های اقوام اولیه در بی سی