BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – fa More about the B.C. experience – fa Diverse homestays – fa Homestay guidelines – fa

دستورکارهای اقامت در منزل خانواده‌های محلی

Hero Image

بی سی دستورالعمل‌هایی تهیه کرده است که نقش‌ها و مسئولیت‌های خانواده‌های میزبان، دانش‌آموزان، و مدارس را توضیح می‌دهند.

این دستورکارها به یازده زبان  ترجمه شده‌اند تا شما و پدر و مادرتان بدانید، چنان‌چه در منزل یک خانواده‌ی محلی اقامت گزیدید، باید انتظار چه چیزی را داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی مسئولیت‌ها و انتظارات کلیدی به هنگام اقامت در منزل خانواده‌های محلی، دستورالعمل‌های اقامت در منزل خانواده‌های محلی بی سی را بخوانید.

به یاد داشته باشید خانواده‌ی میزبان شما می‌تواند منبع مهمی برای دریافت اطلاعات و کمک باشد. برای مثال، اگر نیاز به درمان پزشکی دارید، شاید ایده‌ی خوبی باشد که از یکی از اعضای خانواده‌ی میزبان خود بخواهید شما را همراهی کند.