BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – fa Choose B.C. – fa Student Supports -fa

پشتیبانی‌های ویژه دانش‌آموزان

Hero Image

امنیت و پشتیبانی از دانش‌آموزان در بریتیش کلمبیا در اولویت است. اینها پشتیبانی‌هایی هستند که برای دانش‌آموزان محلی و بین‌المللی بریتیش کلمبیا وجود دارند. آنها شامل پشتیبانی سلامت روان، ضدقلدری، ضدنژادپرستی، ایمنی اقامت در منازل و  غیره می‌شوند

اصول راهنمای اقامت در منازل دانش‌آموزان K-12 در بریتیش کلمبیا

هدف این اصول راهنما ارایه بهترین کارکردهای استاندارد منسجم در سطح استان برای بخش اقامت در منازل K-12 در بریتیش کلمبیا است

erase- انتظار (E) احترام (R) و (A) آموزش (E) امن (S)

خدمات و اطلاعات درباره ایمنی آنلاین، سلامت روان و تندرستی، قلدری، نژادپرستی، تبعیض، سوگیری جنسی و هویت جنسی (SOGI) و دیگر موضوعات پیچیده پیش‌روی دانش‌آموزان

مرکز منابع سلامت روان Kelty

.منابعی در زمینه موضوعات سلامت روان، سوءمصرف مواد، دارو و زندگی سالم ارایه می‌کند.

خط ویژه کودکان بریتیش کلمبیا

اگر کودک یا جوان هستید و مایلید با کسی صحبت کنید، با خط ویژه کودکان تماس بگیرید. نیاز به کد منطقه نیست. شما می‌توانید هر ساعت از روز یا شب تماس بگیرید و نیاز نیست نام خود را بگویید.

تلفن: 310-1234

تلفن کمکی ویژه کودکان

.یک سرویس مشاوره، معرفی و پشتیبانی ویژه کودکان زیر 20 سال

تلفن: 1-800-668-6868

Hero Image