BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – tr BC’s Curriculum and assessment overview – tr The educated citizen – tr

Eğitimli vatandaşlar

Hero Image

BC Ders Programı öğrencilerin geniş yelpazeli küresel olanakları kaçırmamak için gerekli özelliklerle “Eğitimli 21. Yüzyıl Vatandaşları” olarak mezun olmalarını sağlar.

Akademik olarak, öğrenciler eleştirel çözümleme ve bağımsız akıl yürütme becerileri geliştireceklerdir. Temel öğrenme becerileri ve bilgi dağarcığı edineceklerdir. Daha önemlisi, öğrenciler hayat boyu sürecek öğrenme şevki, dünyayı merak etme ve yaratıcı düşünme ve ifade etme becerileri geliştireceklerdir.

Bireysel olarak, öğrenciler kültürel miras ve fiziksel olarak iyi olmanın öneminin yanısıra kendine saygı ve bireysel girişkenlik anlayışı geliştirecekler. Farklı fikir ve inançları kabul eden ve saygı duyan bir düşünce yapısı oluşturacaklar. Daha önemlisi, öğrenciler bir birey olarak aile, toplum, Kanada ve dünya içinde sorumluluklarının farkına varacaklar.

Öğrenciler mezuniyetten sonra bir meslek edinmek ve daha yüksek eğitim hedefleri için iyi hazırlanmış olacaklar. BC Ders Programı, öğrencilerin etkili ders çalışma alışkanlıkları geliştirmek ve iş ortamında yeni şartlara uyum sağlama esnekliği dahil hayatlarının birçok alanında sürekli değişen şartlara uyum sağlamalarını temin eder.