BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – tr BC’s Curriculum and assessment overview – tr Assessment – tr

Ölçme/Değerlendirme

Hero Image

Sınıf Değerlendirmeleri

Sınıf değerlendirmeleri öğrencinin öğrenmesi hakkında başlıca bilgi kaynağıdır. Sınıf içinde sürekli değerlendirmelerden elde edilen bilgi, doğrudan ve kişiye özeldir ve öğrencinin gelişme alanlarını tanımlamaya ve yeni öğrenme hedefleri oluşturmaya yardım eder.

Mezuniyet Sınavları

Mezuniyet Sınavları, anahtar alanlarda öğrencinin başarısının bir göstergesidir ve zaman içinde B.C.’nin eğitim sisteminin anahtar sonuçlarını gözlemlemeye yardım eder.

B.C. Temel Beceriler Sınavı (FSA) 4. Sınıf ve 7. Sınıf okuma, yazma ve sayısal beceri değerlendirmesidir. FSA ilerideki başarının önemli bir göstergesidir ve bu nedenle bütün öğrencilerin bu sınava girmesi beklenmektedir.

Mezuniyet sınavları bu yeni ders programı doğrultusunda değişiyor. Mezuniyet şartlarının bir bölümü olarak öğrenciler üç eyalet sınavına gireceklerdir. Bu sınavlar sayısal ve sözel yeterlik gösterilmesine ve uygulanmasına odaklanmaktadır.