BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Offshore – tr BC’s Curriculum and assessment overview – tr BC’s Curriculum – tr

BC Ders Programı

Hero Image

BC ders programının temelinde Öz Beceriler, temel öğrenme ile sözel ve sayısal yeterlik bulunmaktadır. Bu üç konu daha derin öğrenmeye katkı sağlamaktadır.

Öz Beceriler, tüm öğrenme alanlarının payandasıdır. Bütün öğrencilerimiz için değerli gördüğümüz eğitimli vatandaş olmayla alakalıdırlar.

Her konu alanındaki ders programı öğrenciler için temel öğrenmeyi içeriyor. Temel öğrenme bugünün dünyasında talep edilen yüksek seviyeli düşünmeyi geliştirecek anahtar içerik, kavramlar, beceriler ve büyük fikirleri kapsamaktadır.

Sözel yeterlik, anlama, eleştirel bir şekilde inceleme ve bireyin hedeflerine ulaşabilmesi için farklı iletişim yolları oluşturma kabiliyetidir. Sözlü, yazılı, görsel, dijital ve çoğul ortam buna dahildir.

Sayısal yeterlik, matematiksel kavramları anlama ve uygulama ve farklı durumlarda problem çözebilme kabiliyetidir.

Sözel ve sayısal yeterlik bütün öğrenme alanlarının temelidir. Çoğunlukla dil öğrenme ve matematik ile ilişkilendirilseler de, BC Ders Programında sözel ve sayısal yeterlik bütün öğrenme alanlarında uygulanmaktadır.

Öğrenme alanlarının tamamı, kavram temelli yeterlik odaklı öğrenme yaklaşımını destekleyen “Bil-Yap-Anla” modeline dayanmaktadır.

Üç unsur – İçerik (Bil), Ders Programıyla İlgili Yeterlikler (Yap) ve Büyük Fikirler (Anla) – daha derin öğrenmeyi desteklemek için birlikte çalışır.

BC’nin ders programı, 21. yüzyılda daha derin ve daha aktarılabilir öğrenmeyi teşvik etmede önemli olan çoğu eğitimcinin kabul ettiği iki özelliği bir araya getirmektedir: öğrenmeye kavram temelinde yaklaşım ve yeterlik geliştirmeye odaklanma. Bu yaklaşımlar, ortak bir şekilde öğrencilerin aktif katılımına odaklanmaları nedeniyle birbirini destekler. Derinlemesine öğrenme “yaparak” daha iyi başarılır, eylemsiz dinleme veya okuma ile değil. Benzer bir şekilde, kavram temelli öğrenme ve yeterliklerin geliştirilmesi, öğrencilerin öğrenmeyi gerçek dünya ile bağdaştıran özgün ödevlere girişmesini sağlar.