BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – th Enrolling in a B.C. school – th

การลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนในบี.ซี.

Hero Image

ขั้นตอนการลงทะเบียน

เริ่มสำรวจตัวเลือกของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาโรงเรียนในบี.ซี.

สำรวจภูมิภาคต่างๆ ของบริติชโคลัมเบียและเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนที่มีให้เลือกมากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ใบอนุญาตการศึกษา

ในการศึกษาต่อในประเทศแคนาดา นักเรียนนานาชาติจำเป็นต้องมีใบอนุญาตเรียนที่ออกโดยรัฐบาลกลางของแคนาดา

เรียนรู้เพิ่มเติม

Hero Image