BC for High School branding logo
BC for High School
Skip to navigation Skip to Contents Skip to Accessibility Statement
Search Menu
Home Onshore – th Choose B.C. – th Post-secondary pathways – th

เส้นทางหลังจบมัธยมศึกษา

Hero Image

ที่บี.ซี.มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งนักเรียนที่เลือกเรียนในบี.ซี. เพราะว่าการศึกษาที่นี่มีคุณภาพสูง
และเห็นโอกาสที่จะได้ประสบการณ์
ในการทำงาน รวมทั้งสภาพอากาศปานกลาง มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และ
มีการเชื่อมต่อทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โปรแกรมใบอนุญาตให้ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา (พีจีดับเบิลยูพีพี)
โปรแกรมนี้อนุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน
ที่กำหนดในแคนาดา ได้รับใบอนุญาตทำงานแบบเปิด เพื่อจะได้ประสบการณ์
การทำงานที่มีค่า ทักษะที่ได้รับจากประสบการณ์การทำงานในแคนาดาจาก
ใบพีจีดับเบิลยูพีพี นั้น ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติได้อาศัยอยู่ถาวร
ในแคนาดาโดยผ่านชั้นพิเศษที่นักเรียนได้ประสบการณ์ในแคนาดา
(เข้าระบบด่วน)

ระบบการโอนหน่วยกิตของบี.ซี.

ระบบการโอนหน่วยกิตของบี.ซี.ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรทางวิชาการในสถาบันที่ไม่ให้ปริญญาบัตร (เช่น
วิทยาลัยชุมชน) และโอนหน่วยกิตเหล่านั้น
ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อรับหน่วยกิตไปสู่การศึกษาระดับปริญญา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการโอนหน่วยกิตของบี.ซี.และตัวเลือกต่างๆ.

การจบการศึกษาจากระบบการศึกษาระดับอนุบาลถึงเกรด 12 ของ บี.ซี.เปิด
ประตูสู่โอกาสหลังมัธยมศึกษาอย่างนับไม่ถ้วน
นักเรียนหลายคนเลือกที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมหรืออาชีวศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งของบี.ซี.

เริ่มวางแผนเส้นทางหลังมัธยมศึกษา

คำพูดอ้างอิง:

“การรับรู้ข้อมูลเชิงลึกจากสองทางช่วยให้บี.ซี. นำเสนอเส้นทางการศึกษาที่หลากหลายและเรียนรู้จากพันธมิตรของเราในหลายประเทศ
เราทุกคนต้องการ
ให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาอย่างราบรื่น
และจะได้งานที่มีรายได้ดีต่อไป พวกเราเป็นดั่งที่พึ่งให้กับคนรุ่นใหม่ในการสร้างโอกาสต่างๆ เพื่อความสำเร็จของนักเรียน”
เป็นคำพูดของ เมลานี่ มาร์ก
(อดีตรัฐมนตรี) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาขั้นสูงทางด้านทักษะและ
การฝึกอบรม (2019)

ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาของบี.ซี. (ประกาศนียบัตรด็อกวู้ด)
ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นมาตรฐานของความสำเร็จระดับสูง
และความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักเรียนได้เตรียมพร้อมที่จะติดตาม
เส้นทางไปสู่ความสำเร็จข้างหน้า หลายคนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
แล้วได้เข้าศึกษาต่อในหลายประเทศ จากสถาบันที่หลากหลาย ทั้งในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยการค้า

นอกเหนือจากการศึกษาหลังชั้นมัธยมศึกษาแล้ว เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของบี.ซี.
ยังเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ใช้ชีวิตและได้งานทำภายในมณฑลอีกด้วย