Tòa Lãnh Sự

vancouver-core-aerialTòa lãnh sự của nước các bạn có thể trợ giúp các bạn nếu các bạn lâm vào tình cảnh ngặt nghèo hoặc khẩn cấp.

Dưới đây là danh sách một số tòa lãnh sự có văn phòng tại B.C. Danh sách này không đầy đủ nhưng có ghi các tòa lãnh sự chính tại Vancouver. Nếu không có tên tòa lãnh sự của nước các bạn, hãy tìm danh sách tất cả các tòa đại sứ và lãnh sự ngoại quốc mà học sinh quốc tế tại B.C. có thể nhờ giúp nếu cần.

Á CHÂU:

Tổng Lãnh Sự Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 3380 Granville Street, Vancouver, B.C. V6H 3K3 Đ.T.: (604) 734-7492 http://vancouver.china-consulate.org/eng/ Văn Phòng Giáo Dục: http://www.chinaeduvan.org/ Điện Thoại Khẩn Cấp: (778) 238-0003 (giúp khẩn cấp 24 giờ)

Tổng Lãnh Sự Ấn Độ  201-11325 Howe St. Vancouver, B.C. V6C 1Z7 Đ.T.: (604) 662-8811 http://www.cgivancouver.org/

Tổng Lãnh Sự Nhật 900-1177 West Hastings Street Vancouver, B.C. V6E 2K9 Đ.T.: (604) 684-5868 http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp

Tổng Lãnh Sự Đại Hàn #1600-1090 West Georgia St. Vancouver, B.C. V6E 3V7 Đ.T.: (604) 681-9581 http://can-vancouver.mofa.go.kr/english/am/can-vancouver/main/index.jsp

Tổng Lãnh Sự Việt Nam #800-605 Robson St. Vancouver, B.C. V6B 5J3 Đ.T.: (604) 629-0189 https://www.consulate-vancouver.com/vietnam.html

ÂU CHÂU:

Tổng Lãnh Sự Anh 1111 Melville St., Suite 800 Vancouver, B.C. V6E 3V6 Đ.T.: (604) 683-4421 https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-consulate-general-vancouver

Tổng Lãnh Sự Pháp 1130 West Pender Street — Suite 1100 Vancouver, B.C. V6E 4A4 Đ.T.: (604) 637-5300 http://www.consulfrance-vancouver.org

Tổng Lãnh Sự Đức 999 Canada Pl #704 Vancouver, B.C. V6C 3E1 Đ.T.: (604) 684-8377 http://www.kanada.diplo.de/Vertretung/kanada/en/01/GK__Vancouver/vancouver-hauptbereichsseite-eng.html

Tổng Lãnh Sự Ý Standard Building #1100 510 West Hastings Street Vancouver, B.C. V6B 1L8 Phone: 604 684 7288 www.consvancouver.esteri.it

Tổng Lãnh Sự Tây Ban Nha 3185 Robinson Road Vancouver, B.C. V7J 3G1 Đ.T.: (604) 770-2207 Email: chspainbc@gmail.com

CHÂU MỸ LA TINH:

Tổng Lãnh Sự Ba Tây 666 Burrard St #2020 Vancouver, B.C. V6C 2X8 Đ.T.: (604) 696-5311 http://vancouver.itamaraty.gov.br/pt-br/

Tổng Lãnh Sự Colombia 1090 West Georgia Street, Suite 1340 Vancouver, B.C. V6E 3V7 Đ.T.: (604) 558-1775 vancouver.consulado.gov.co

NORTH AMERICA:

Tổng Lãnh Sự Mexico 1177 Hastings St W #411 Vancouver, B.C. V6E 2K3 Đ.T.: (604) 684-1859 https://consulmex2.sre.gob.mx/vancouver/

Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ 1095 W Pender St. Vancouver, B.C. V6E 2M6 Đ.T.: (604) 685-4311 https://ca.usembassy.gov/embassy-consulates/vancouver/