Thời Khóa Biểu Trường Học B.C.

buildingflagHọc sinh tại B.C. thông thường đi học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong năm học. Nói chung năm học bắt đầu vào Tháng Chín và chấm dứt vào Tháng Sáu.

Trong năm học các bạn sẽ nghỉ học vào những ngày lễ liên bang và tỉnh bang hoặc những ngày lễ khác. Thí dụ, các bạn sẽ nghỉ học vào những ngày giáo viên vắng mặt để học tập phát triển nghề nghiệp (thường được gọi là “những ngày Pro-D”).

Trường của các bạn cũng sẽ đóng cửa nghỉ hai tuần trong kỳ Nghỉ Mùa Đông (gồm cả Giáng Sinh và Ngày Tân Niên), và một hoặc hai tuần trong Kỳ Nghỉ Mùa Xuân.

Những ngày lễ khác toàn quốc được gọi là Ngày Lễ Luật Định. Một số thí dụ về ngày lễ luật định là Ngày Lễ Tạ Ơn, Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Ngày Lễ Giáng Sinh, và Ngày Tân Niên.

Đây là một THÍ DỤ về thời khóa biểu nhà trường cho một năm học:

(GHI CHÚ: thời khóa biểu thay đổi từng năm và theo từng khu học chánh hoặc từng trường độc lập. Xin hỏi khu học chánh hoặc trường độc lập của các bạn.)

 

NGÀY HOẠT ĐỘNG
25 đến 27 Tháng Tám Hướng Dẫn và Trắc Nghiệm ESL
26 đến 28 Tháng Tám Hẹn Ghi Danh ở Trường
5 Tháng Chín Lễ Lao Động (Nghỉ Học)
6 Tháng Chín Khai Giảng
12 Tháng Mười Lễ Tạ Ơn (Nghỉ Học)
11 Tháng Mười Một Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Nghỉ Học)
12 đến 14 Tháng Mười Một Nghỉ Mùa Thu (Nghỉ Học)
21 Tháng Mười Hai – 3 Tháng Giêng Nghỉ Lễ Giáng Sinh (Nghỉ Học)
4 Tháng Giêng Nhập Học Lại
29 Tháng Giêng Ngày Cuối của Học Kỳ Một
1 Tháng Hai Hướng Dẫn, Thời Khóa Biểu &Trắc Nghiệm ESL
15 Tháng Hai Ngày Gia Đình (Nghỉ Học)
18-19 Tháng Hai Họp Giáo Viên (Nghỉ Học)
11 Tháng Ba Phát Triển Nghề Nghiệp (Nghỉ Học)
25 Tháng Ba – 3 Tháng Tư Nghỉ Mùa Xuân (Nghỉ Học)
4 Tháng Tư Nhập Học Lại
23 Tháng Năm Ngày Lễ Victoria (Nghỉ Học)
29 Tháng Sáu Ngày Học Cuối của Học Sinh