Thể Thao và Các Sinh Hoạt Ngoài Trời Không Ở Trường

Tham gia các môn thể thao và sinh hoạt ngoài trời có thể giúp cho kinh nghiệm của các bạn tại B.C. trở nên phong phú hơn nữa. Khi tham gia các sinh hoạt này các bạn sẽ gặp bạn mới, vận động cơ thể và khỏe mạnh, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của B.C., và dễ thích nghi hơn với nền văn hóa Canada.

Trong mùa ấm, các bạn có thể bơi lội ở những địa điểm thật đẹp tại B.C. Hãy áp dụng các hướng dẫn sau đây khi bơi lội:

-Bơi lội với một người khác.

-Mặc áo phao hoặc dùng phao nếu các bạn không phải là người bơi giỏi.

-Không nhảy chúi đầu xuống nước nếu không biết / không nhìn thấy rõ dưới nước (nhảy để bàn chân xuống trước).

Chọn tham gia nhiều môn thể thao và sinh hoạt ngoài trời trong khi học tại B.C.!