Quyền Trông Nom / Quyền Giám Hộ

teachers2Học sinh dưới 19 tuổi được xem là “vị thành niên” tại B.C. và nếu không có cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi theo thì phải có một người trông nom để học và sống ở tỉnh bang này.

Người trông nom là một người lớn có trách nhiệm chăm sóc cho một vị thành niên.

Trong một số trường hợp, khu học chánh hoặc trường độc lập tại B.C. có thể cung cấp một người trông nom cho học sinh quốc tế. Tuy nhiên, các bạn nên hỏi khu học chánh hoặc trường độc lập của mình để biết tiến trình của họ.

Đọc tiếp để biết thêm chi tiết về quyền giám hộ vị thành niên.