Phối Hợp Viên Chỗ Trọ Homestay – Vai Trò và Yểm Trợ

teachersNhiều khu học chánh và trường độc lập có một Phối Hợp Viên Homestay chuyên phụ trách vấn đề này.

Khi các bạn đến trường, các bạn sẽ được giới thiệu với phối hợp viên homestay và cho biết chi tiết liên lạc với họ.

Công việc của họ là xếp đặt học sinh quốc tế với một gia đình sao cho sở thích và quan tâm hợp nhau, và trợ giúp cho cả học sinh lẫn gia đình chủ nhà để có một kinh nghiệm tốt đẹp.

Nếu các bạn có thắc mắc hoặc gặp vấn đề gì liên quan đến homestay và không tìm ra chi tiết liên lạc với phối hợp viên của mình, hãy liên lạc với nhân viên đại diện giáo dục quốc tế của khu học chánh hoặc người liên lạc chính của trường độc lập.