Ở Trường và Trong Lớp

Các trường tại B.C. là thuộc trong số những trường giỏi nhất trên thế giới. Hãy đọc thêm để xem cuộc sống mới của các bạn tại một trường ở B.C. có thể sẽ như thế nào qua những đường kết nối dưới đây.

Tiếp Xúc Với Các Học Sinh Khác

Những Người Làm Việc Ở Trường

Ngay Thẳng về Văn Hóa, Vấn Đề Đạo Văn và Gian Lận

Thời Khóa Biểu và Giờ Nghỉ