Những Loại Trường tại B.C. (Công Lập và Độc Lập)

hall6Trường học tại B.C. có giáo viên và chương trình học thuộc tầm cỡ thế giới. Tất cả những trường K-12 đều được Bộ Giáo Dục B.C. ấn định quy chế kiểm soát.

Đa số các trường K-12 tại B.C. là trường công trong 60 khu học chánh của tỉnh bang này. Học sinh thường trú tại B.C. theo học tại các trường này miễn phí.

Xem bản đồ các khu học chánh tại a B.C.

Một số gia đình tại B.C. muốn cho con theo học các trường độc lập (hoặc trường tư) hơn. Trường độc lập có thể tính học phí với học sinh sống tại B.C., mở các chương trình tôn giáo hoặc áp dụng các phương pháp giảng dạy khác phương pháp giảng dạy trong trường công.

Đọc thêm về các trường độc lập của B.C. hoặc tìm một trường độc lập trong tỉnh bang này.