Ngay Thẳng về Văn Hóa, Vấn Đề Đạo Văn và Gian Lận

students11Ngay Thẳng về Văn Hóa thật quan trọng để thành công trong việc học tập. Trường hợp này là khi các bạn làm bài hoặc làm trắc nghiệm hoặc bài thi, các bạn sẽ luôn luôn tự mình làm và tự viết các câu trả lời bằng chữ của mình.

Có các điều luật về vấn đề ngay thẳng văn hóa và gian lận. Vi phạm các điều luật này sẽ đưa đến các hậu quả nghiêm trọng.

Sau đây là một số thí dụ và việc phạm luật: – Sao chép bài làm hoặc bài trắc nghiệm của bạn, hoặc để cho bạn sao chép bài làm của mình; – Đạo văn: dùng chữ hoặc ý tưởng của người khác mà không nhìn nhận là không phải của mình; – Nộp bài của một học sinh khác làm thành bài của mình; – Nộp tài liệu lấy từ Internet xuống.

Nếu học sinh bị xác quyết là vi phạm những điều luật này, nhà trường có thể: – Cho bài làm, dự án hoặc bài trắc nghiệm đó điểm số không; – Gọi cho người giám hộ hoặc cha mẹ của học sinh; – Lưu hồ sơ học sinh hành động vi phạm này.

Khi đến trường mới, các bạn nên nói chuyện với giáo viên để chắc chắn là mình hiểu rõ các chính sách về ngay thẳng văn hóa và đạo văn. Hiểu rõ về các chính sách này sẽ giúp các bạn tránh được bất cứ rắc rối nào.