Làm thế nào để tôi Ghi Danh theo học tại một trường tại B.C.?

Sau khi các bạn đã quyết định theo học một trường ở B.C., có một số bước hữu ích các bạn có thể áp dụng để quyết định muốn học ở đâu và xin học như thế nào.

  1. Thăm dò các chọn lựa khác nhau cho vùng B.C. và khu học chánh hoặc trường độc lập các bạn có thể muốn theo học
  1. Hãy đến website của khu học chánh hoặc trường độc lập mà các bạn đã chọn để xem các điều kiện xin học ở đó
  1. Tìm hiểu về các điều kiện xin giấy phép du học tại Canada
  2. Quan trọng nhất là, hỏi khu học chánh hoặc trường độc lập để bảo đảm là các bạn đã hoàn tất tất cả những bước cần thiết để du học tại B.C.

Khi hoạch định chu đáo, các bạn sẽ chuyển sang học ở trường mới được thành công mỹ mãn.