Học Sinh Trường Độc Lập

Y15Thắc Mắc:

Nếu các bạn đã ghi danh đi học hoặc đang xét đến việc ghi danh theo học tại một trường độc lập tại B.C., hãy nêu các thắc mắc cụ thể, kể cả các thắc mắc liên quan đến homestay, với trường đó.

 

Thêm Chi Tiết:

Muốn biết thêm chi tiết về các viện độc lập tại B.C., kể cả địa chỉ website, hãy đến Liên Hội Trường Độc Lập (FISA).