Học Phí và Hoàn Lại Tiền

trackMỗi khu học chánh hoặc trường độc lập tự quyết định về học phí tính với học sinh quốc tế.

Nếu các bạn phải rời trường tại B.C. trước khi học xong chương trình, các bạn sẽ cần biết về chính sách hoàn lại tiền của trường các bạn.

Muốn biết về các chính sách hoàn lại tiền của trường các bạn, hãy đến website của trường hoặc nói chuyện với nhân viên nhà trường.