Hệ Thống Chuyển Trường Cao Đẳng và Đại Học B.C.

Hệ Thống Chuyển Trường B.C. cho phép học sinh học những lớp văn hóa tại một trường không cấp bằng cử nhân, và sau một hoặc hai năm sẽ chuyển những lớp đó sang một trường đại học có cấp tín chỉ để lấy bằng cử nhân. Đây có thể là một cách rất hay để bắt đầu chương trình học hậu trung học của các bạn.

Hãy đến trang này để tìm hiểu thêm về Hệ Thống Chuyển Trường B.C. và các chọn lựa các bạn có thể chon.