Giao Thiệp với Gia Đình

Một trong các lợi thế lớn nhất của việc ở với một gia đình homestay trong khi đi học tại B.C. là có cơ hội nói chuyện với gia đình homestay của các bạn và tham gia các sinh hoạt gia đình. Kinh nghiệm homestay của các bạn là một cách tuyệt diệu để trau giồi khả năng Anh Ngữ của các bạn, tìm hiểu thêm về đời sống tại B.C., và gầy dựng những mối liên hệ lâu bền.

Điều quan trọng là hiểu rằng không phải tất cả các gia đình homestay và kinh nghiệm homestay đều giống nhau. Một số gia đình có thể sinh hoạt nhiều với các bạn ở nhà họ trong khi các gia đình khác có thể bận rộn với công việc và các trách nhiệm khác. Điều quan trọng là phải linh động và tận dụng cơ hội của các bạn để sống với một gia đình homestay ở B.C.

Trong nhiều trường hợp, các gia đình homestay có thể không cần nghi thức với nhau. Điều này có nghĩa là các bạn có thể gọi cha mẹ homestay bằng tên của họ.