Giáo Dục Quốc Tế tại B.C.

Chúng tôi nồng nhiệt chào đón học sinh quốc tế đến B.C.! 18,700 học sinh quốc tế theo học tại các trường K-12 ở B.C., giúp cư dân tại British Columbia kết nối với thế giới.

Học sinh quốc tế đóng góp quan trọng cho các trường, nhà và cộng đồng ở B.C. và đóng góp vào một hệ thống giáo dục hướng đến toàn cầu tại B.C.

B.C. xem giáo dục quốc tế là dòng trao đổi hai chiều học sinh, giáo viên, và tư tưởng giữa tỉnh bang chúng tôi với thế giới và hãnh diện về Sách Lược Giáo Dục Quốc Tế của mình.

Tìm hiểu xem Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế British Columbia là gì

*Video sẽ sớm có sẵn bằng tiếng việt