Du Hành Ra Ngoài Canada (trong khi theo học tại các trường ở B.C.)

AirplaneDu hành ra ngoài Canada cần phải hoạch định chu đáo trước. Bất luận các bạn định du hành trong một ngày, một tuần, hay lâu hơn, nhớ đem theo đúng giấy tờ và giấy phép du hành.

Hiểu giấy phép du học của các bạn cho phép rời khỏi Canada và trở lại, và các điều kiện và trách niệm về bảo hiểm du hành trước khi đi. Hãy đến website của Chính Phủ Canada để biết thêm chi tiết.

Gia đình cha mẹ ruột của các bạn (không phải gia đình homestay) phải sắp xếp cho các bạn du hành ra ngoài Canada. Các bạn và gia đình cha mẹ ruột có trách nhiệm tìm hiểu và xin chiếu khán/giấy tờ cần thiết từ tòa đại sứ hoặc lãnh sự của quốc gia sẽ đến thăm.

Trường các bạn phải được thông báo về tất cả những lần sắp xếp du hành ra ngoài Canada.