Điện Thoại và Ngân Hàng

dreamstime_xs_12065752piggybankTrương Mục Ngân Hàng

Nên mở một trương mục ngân hàng khi các bạn mới đến British Columbia. Như vậy cha mẹ các bạn sẽ dễ chuyển tiền cho các bạn hơn, và dễ trả tiền mua hàng và tiêu xài hơn.

Tất cả các ngân hàng chính của Canada đều có mặt tại British Columbia, gồm:

Điện Thoại Di Động

Có nhiều công ty điện thoại di động tại B.C. Các bạn sẽ dễ dàng thuê một số điện thoại và thẻ SIM Canada khi đến đây.

Website này so sánh các công ty điện thoại di động khác nhau.