Chương Trình Học của B.C.

Chương trình học = nội dung 

Anh Ngữ, Toán và Khoa Học tất cả đều là thí dụ về những lớp được giảng dạy trong các trường của B.C.

Ngoài những lớp gay go về văn hóa, nhiều trường tại B.C. cũng cung cấp nhiều cơ hội giáo dục khác, chẳng hạn như:

-làm mộc, làm đồ sắt, và thợ máy xe

-nghệ thuật và kịch nghệ

-nấu nướng

-viết chương trình điện toán

Hệ thống trường học B.C. đang thay đổi chương trình học để cung cấp cho học sinh kiến thức và các khả năng cần thiết để thành công trong thế giới ngày nay. Chương trình học mới đem lại một được lối học tập linh động, cá nhân và tích cực tham gia nhiều hơn. Đọc viết và toán sẽ vẫn là nền tảng của chương trình học của B.C.

Hãy tìm hiểu thêm về những gì học sinh được giảng dạy trong mỗi môn học và cấp lớp.