Cha Mẹ Dọn đến B.C.

Nếu cha mẹ các bạn muốn dọn đến B.C., có một số website hữu ích để tham khảo.

Trước hết, website HelloBC có nhiều tin tức hữu ích cho các bạn về British Columbia.

WelcomeBC là để giúp những người đang muốn dọn đến B.C., hoặc vừa mới dọn đến đây.

Sau cùng, Realtor.ca có đăng hầu hết những nhà đang muốn bán tại British Columbia.