Các Vấn Đề Di Trú

canada-flagTại Canada, vấn đề di trú, gồm cả giấy phép du học, là do Chính Phủ Canada cấp, không phải Chính Quyền B.C.

Các tiêu chuẩn và nguyên tắc hướng dẫn để nộp đơn xin hoặc xin lại/gia hạn giấy phép du học có đăng trên website của Bộ Di Trú, Người Tị Nạn và Quốc Tịch của Chính Phủ Canada (IRCC).