Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Chống Hiếp Đáp

Erase Bullying FlickrMỗi học sinh tại B.C. xứng đáng có một môi trường tôn trọng, an toàn, và lành mạnh. Tất cả các trường tại B.C. đều nỗ lực làm việc để giải quyết và đáp ứng về những vụ hiếp đáp, hiếp đáp trên mạng và các hành vi đáng ngại, gồm:

hiếp đáp thể xác (chẳng hạn như xô đẩy, tát tai, ngáng chân, trộm cắp, nhổ nước bọt, ngắt nhéo, đập phá đồ đạc người khác, và hung hãn đòi hẹn hò) – hiếp đáp bằng lời (chẳng hạn như sỉ nhục, gán tên, nhận xét về diện mạo hoặc cách nói của các bạn, đe dọa, sách nhiễu tình dục và các nhận xét dựa trên gốc sắc tộc văn hóa) – hiếp đáp xã hội (chẳng hạn như xì xầm đồn đoán, bỏ lơ, đám đông xúm vào ăn hiếp, nhục mạ tập thể, không cho một người tham gia sinh hoạt nhóm) – hiếp đáp trên mạng (gửi email hoặc văn từ đe dọa và theo dõi trên mạng, đăng những lời nhục mạ trên websites, blogs, statuses hoặc walls, đặt tiểu sử giả trên những trang kết bạn xã hội với mục đích hãm hại, phân phối hình ảnh hoặc video sỉ nhục, và khiêu khích – dùng ngôn ngữ nặng để công kích và thô tục để gây chiến)

Là một phần trong sách lược Phải Tôn Trọng và Giáo Dục An Toàn (ERASE), có một phương tiện trình báo dành cho học sinh và cha mẹ.

Phương tiện này cho phép các bạn trình báo những trường hợp hiếp đáp và các hành vi đáng ngại khác. Mỗi khu học chánh cũng chỉ định một Phối Hợp Viên Trường An Toàn có trách nhiệm về các vấn đề an toàn khu học chánh và đáp ứng trực tiếp mỗi vụ trình báo.

Học sinh, cha mẹ, nhân viên nhà trường và cộng đồng cần làm việc với nhau để tạo dựng một môi trường tôn trọng trong các trường của chúng ta.

Đọc tiếp để biết thêm chi tiết về Sách Lược Loại Bỏ Nạn Hiếp Đáp của B.C.