Các Kỳ Vọng về Việc Đi Học

classroomCác bạn phải đi học tất cả các lớp ở trường. Nếu các bạn cần nghỉ học, điều quan trọng là phải cho trường biết.

Không nên đi nghỉ hè trong thời gian đi học hoặc nghỉ thêm vài ngày trong các dịp lễ được nghỉ học. Nếu các bạn nghỉ thêm, các bạn nên nói chuyện với giáo viên và chắc chắn là làm hết tất cả bài làm trong thời gian nghỉ.