Bộ Giáo Dục BC

leg-and-harbourĐa số các thắc mắc của học sinh quốc tế sẽ được giải đáp ở trường; nếu các bạn có thắc mắc về chính sách hoặc các tiến trình của Bộ, hoặc về website này, xin gửi email cho Ban Giáo Dục Quốc Tế của Bộ Giáo Dục tại: International.Education@gov.bc.ca