B.C. Đa Văn Hóa

2-6122British Columbia là một xã hội đa văn hóa, tức là có nhiều dân tộc từ nhiều nền văn hóa khác nhau chọn định cư tại B.C.

B.C. là một xã hội đa dạng và sinh động chào đón học sinh, du khách và tân cư dân British Columbia từ khắp nơi trên thế giới.

Hãy ghé Welcome BC để tìm hiểu thêm về sắc thái đa văn hóa của British Columbia.

Các Bộ Lạc Thổ Dân

Từ ngữ “Các Bộ Lạc Thổ Dân” gồm các dân tộc thuộc Các Bộ Lạc Thổ Dân, Métis và Inuit tại Canada, cũng như thổ dân trên khắp thế giới. Các Bộ Lạc Thổ Dân cũng có thể được gọi là các dân tộc Bản Địa.

Các Bộ Lạc Thổ Dân đã sống trên lãnh thổ truyền thống lâu đời của họ trước khi người Âu Châu và những người khác đến Canada và British Columbia lần đầu tiên.

Hãy bấm dưới đây để biết thêm chi tiết về Các Bộ Lạc Thổ Dân tại British Columbia:

Xem bản đồ tất cả ngôn ngữ của Các Bộ Lạc Thổ Dân tại B.C.