An Toàn

Tỷ lệ phạm pháp thấp và quy chế hiệu quả giúp British Columbia là một trong những nơi an toàn nhất để học tập và sinh sống. Hãy đến những trang dưới đây để biết chi tiết về cách giữ an toàn trong thời gian ở tại B.C.

An Toàn Cá Nhân

An Toàn Trên Mạng / An Toàn Kỹ Thuật Số

Thể Thao và Các Sinh Hoạt Ngoài Trời Không Ở Trường

An Toàn Thú Hoang

Du Hành Trong Canada (trong thời gian theo học tại các trường ở B.C.)

Du Hành Ra Ngoài Canada (trong khi theo học tại các trường ở B.C.)