An Toàn Thú Hoang

Khám phá phong cảnh thật đẹp của B.C. cũng có thể có nghĩa là sẽ gặp thú hoang. Nếu các bạn hoạch định đi cắm trại hoặc đi bộ rừng núi tại một trong các công viên hoặc rừng của B.C., hãy nhớ tìm hiểu về thú hoang, thú vật tại địa phương, và các biện pháp an toàn và đề phòng.

Công viên và khu vực cắm trại có công bố các nguyên tắc hướng dẫn an toàn và đề nghị. Các bạn nên luôn luôn áp dụng.

Hãy đến trang này để biết thêm chi tiết về an toàn thú hoang tại B.C.